Om klinikken

Innherred Øyeklinikk drives av øyelege Lars-Reidar Hermansen, som også er ansvarlig lege.
Han er utdannet lege i Tyskland og i Norge, og han tok medisinsk embetseksamen i 1997.
Utdannet øyelege ved Sykehuset Namsos og ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Han har mange års erfaring fra både offentlig og privat helsevesen, blant annet innen allmennmedisin.
Medlem av Den norske legeforening, Norsk Oftalmologisk Forening (NOF) og Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL).

Øyeklinikken tilbyr utredning, diagnostikk, behandling og oppfølging av de fleste øyesykdommer.
Klinikken er utstyrt med nytt og moderne utstyr, blant annet OCT, synsfelt og laser. Laserbehandling tilbys for grønn stær og for etterstær.

Samtlige undersøkelser lagres elektronisk i pasientjournalen, og kan derfor brukes til å følge opp ulike tilstander over tid.

Ansvarlig lege har 100% driftsavtale med Helse Midt-Norge RHF.

Det kreves henvisning fra fastlege, optiker eller helsestasjon, for å komme til behandling.

Ta kontakt ved eventuelle spørsmål!

Velkommen!